Monday, September 7, 2009

Adinka Soonka iyo Wadamada qoraxda aysan dhicin dhaqsi